Jakie błędy najczęściej są popełniane w relacjach biznesowych?

StartupStockPhotos / Pixabay

Na popełnianie błędów jesteśmy narażeni zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Wszelkie błędy dotyczące prowadzenia biznesu powinny zostać szczegółowo przeanalizowane, aby zapobiec takim błędom w przyszłości oraz wykorzystać zdobytą tak wiedzę w praktyce.

Niestety błędy są nieodłączną częścią prowadzenia biznesu. Jednakże należy je popełniać tylko raz, a następnie wyciągnąć odpowiednie wnioski. Mogą to być błędy realnie zagrażające życiu firmy lub mniej groźne(których popełnienie pozwala na wyciągnięcie wniosków). Błędy w relacjach biznesowych są popełniane zarówno przez  firmy świetnie prosperujące jak i te, które przynoszą straty.

Jakie błędy najczęściej są popełniane?

Podstawowym błędem sporej ilości właścicieli małych firm jest brak sprecyzowanego celu czy strategii działania. Brak celu sprawia, że firma nie podąża w we wskazanym kierunku i nie wiadomo, co ma osiągnąć. Cel firmy powinien być wytyczony zgodnie z zasadą S.M.A.R.T.(co oznacza z języka angielskiego Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). Dla firmy jest jednoznaczne ze wskazaniem kierunku, który będzie:

 • skonkretyzowany,
 • mierzalny,
 • osiągalny,
 • istotny i
 • określony w czasie.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga od właściciela sporządzenia biznesplanu oraz szczegółowo opisanych wszelkich aspektów prowadzonej działalności. Takie planowanie ma na celu zapobiec pojawieniu się potencjalnych problemów małych firm(pojawiających się po wejściu na rynek). Poza tym pozwalają ustalić najważniejsze działania(krótko-, jak i długoterminowe).

Kolejnym błędem jest brak analizy konkurencji. Dzięki śledzeniu działań konkurencji można czerpać inspirację z udanych akcji marketingowych lub rozwiązań organizacyjnych. Obserwowanie podmiotów, którym udało się wejść na rynek pozwala na  optymalizację działań. Dodatkowo obserwacja konkurencji umożliwia poznanie funkcjonowania rynku oraz potrzeb klientów. Analizie należy również poddawać osiągane wyniki, gdyż dzięki temu łatwiej wskazać, co funkcjonuje prawidłowo, a które procesy nie przynoszą należytego efektu.

Współcześnie ogromny błędem w relacjach biznesowych jest brak obecności w internecie i social media. Promocja w internecie jak i social media zapewniania jest przez  wiele narzędzi, które pozwalają na wybicie się ponad konkurencję. Reklama w internecie wykorzystuje takie sposoby jak:

 • pozycjonowanie,
 • własna strona internetowa,
 • marketing szeptany czy
 • kampania AdWords.

Działania marketingowe prowadzone w odpowiedni sposób i skierowane do właściwej grupy osób zwiększa szanse na sprzedaż produktów lub usług. W przypadku właścicieli małych firm najczęściej spotykanym błędem jest zbyt emocjonalne podejście. W ten sposób właściciel chce zająć się wszystkim samodzielnie, bez delegowania zadań pracownikom. W ten sposób dochodzi do zastoju, co grozi upadkiem działalności. Natomiast zaufanie pracownikom oraz korzystanie z outsourcingu nie jest błędem. Wystarczy tylko zadbać o odpowiednie kwalifikacje swoich pomocników.

Błędem jest również stawianie własnych zainteresowań i pasji ponad biznes. Wybieranie zleceń związanych z własnymi upodobaniami i odrzucanie tych intratnych, lecz mniej interesujących może prowadzić do kłopotów finansowych. Błędem jest także zbytnia euforia, gdy początki są udane. Właśnie wtedy warto zaoszczędzić pieniądze, aby pokryć straty mniej dochodowego okresu działań.

Częstym błędem małych firm jest nieprzykładanie wagi do detali powiązanych z wizerunkiem firmy, czyli takich elementów jak:

 • logotyp,
 • nazwa,
 • slogan reklamowy.

Tymczasem są to składniki firmy, które wyróżniają przedsiębiorstwo na tle innych firm. Najpoważniejszy błąd w relacjach biznesowych dotyczy jednak nieznajomości wiedzy z zakresu prawa czy podatków. Już od dawna wiadomo, że nieznajomość prawa szkodzi i zasada ta wciąż jest aktualna. Z tego względu warto  poszerzać wiedzę z zakresu finansów, podatków czy przepisów prawa, które dotyczą branży, w której prowadzone są działania.